Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

 

Mua Like-Flow-Cmt-View giá rẻ uy tín: Tai đây

►Mua data vpn 4g giá rẻ uy tín tại: DATAGIARE.TOP
 
 
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%
VIP 11.5% 13.5% 13.7% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Đối tác 11% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
VIP 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.5% 17.6% 17.5% 17.5% 15.6% 14% 14% 14%
VIP 17.5% 17.6% 17.5% 17.5% 15.6% 14% 14% 14%
Đối tác 17.5% 17.6% 17.5% 17.5% 15.6% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.3% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.5% 11.6% 11.6%
VIP 11.2% 11.5% 11.5% 11.6% 11.6% 11.6% 11.5% 11.6% 11.6%
Đối tác 11.2% 11.5% 11.5% 11.6% 11.6% 11.6% 11.5% 11.6% 11.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điạ chỉ email của bạn.